Skrivet av Sonya Malinka Persson
om fotografi i teori och praktik.